PSTRUHOVÉ REVÍRY

 

            Soupis rybářských revírů je součástí bližších podmínek výkonu rybářského práva na těchto revírech.

 

            Na revírech nebo jejich částech, označených jako revíry místního významu (RMV) smí provozovat sportovní rybolov pouze členové té místní organizace, která na tomto revíru hospodaří. Dokladem opravňujícím k rybolovu je pouze krajská nebo celosvazová povolenka, na níž může MO ČRS toto oprávnění zvláštním způsobem vyznačit.

 

            Nejmenší lovná míra amura bílého (Ctenopharyngodon idella) je stanovena na 50 cm.

 

            Při lovu na umělou mušku na pstruhových vodách je zakázáno používat splávků, dřívek a jiných nosných prvků a používat zátěže umístěné mimo tělíčko mušky.

 


433 001 ANDĚLICE 1 – MO Kdyně       8 km 1 ha

Přítok Chodské Úhlavy u Úborska (ř. km 9,4) až k obci Pocínovice a nad obcí Pocínovice (ř. km 3) až po obec Chodská Lhota (ř. km 6). Chráněná rybí oblast: úsek v obci Pocínovice (označen tabulemi) – sportovní rybolov zakázán.

433 002 BRADAVA 1 – MO Šťáhlavy             28 km 7 ha

Přítok Úslavy. Od vtoku do Úslavy v Nezvěsticích (ř. km 26,1) až k pramenům. Rybník Hvížďalka ve Spáleném Poříčí, kterým potok protéká, je samostatný mimopstruhový revír. K revíru patří Kornatický potok od vtoku do Úslavy (ř. km 23,5) až 100 m pod hráz Kornatického rybníka (ř. km 3). Sportovní rybolov je zakázán v I. ochranném pásmu vodárny Nezvěstice v délce 300 m a na obou březích – označeno tabulemi. Všechny přítoky Bradavy 1 a Kornatického potoka jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 003 BRADLAVA 1 – MO Plánice              8 km 2 ha

Přítok Mže. Revír tvoří Lovčický potok od mostu v obci Blížanovy (ř. km 6,5) až k pramenům, potok Habartický od obce Vítkovice (výpust rybníka – ř. km 2) až k soutoku s Bradlavou (ř. km 77,8). Do revíru patří chovné potoky Vracovský, Křížovický, Zbyslavský a vlásečnice patřící k těmto potokům, které jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 004 BYSTŘICE 1 – MO Ostrov nad Ohří   23 km 10 ha

Přítok Ohře. Od ústí do Ohře u Hradiště (ř. km 153,8) až k pramenům mimo Odeřské jezírko v k. ú. Odeř. Celý revír, včetně přítoků, je chovný – sportovní rybolov zakázán.

433 005 BYSTŘICE 2 – MO Ostrov nad Ohří   2 ha

Revír je vyřazen.

433 006 ČERNÝ POTOK 1 – MO Poběžovice    19 km 2 ha

Přítok Radbuzy. Od mostu pod Ohnišťovickým rybníkem u obce Ohnišťovice (ř. km 9,3) až k pramenům. Všechny přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán. Do revíru nepatří rybník Kamenný v Trhanově a úsek 50 m nad ním.

433 007 ČISTÁ (POTOK) 1 – MO Loket nad Ohří        20 km 3 ha

Přítok Ohře. Od ústí do Ohře v Lokti (ř. km 191,3) až k soutoku s plavebním kanálem na západní straně obce Krásno (ř. km 11,7). Revír včetně přítoků je chovný – sportovní rybolov zakázán.

433 008 Vitický (DALOVICKÝ) POTOK 1 – MO Karlovy Vary             16 km 6 ha

Přítok Ohře. Od ústí do Ohře v Dalovicích (ř. km 173,3) až k pramenům. Celý revír je chovný – sportovní rybolov zakázán. Do revíru nepatří nádrž Velký rybník v k. ú. Velký rybník (tvoří samostatný revír).

433 009 DRNOVÝ POTOK 1 – MO Klatovy                   20 km 3 ha

Přítok Úhlavy. Od vtoku do Úhlavy u Klatov (ř. km 61,4) až k pramenům. Celý potok je chovný – sportovní rybolov zakázán.

433 010 HAMERSKÝ POTOK 1 – MO Planá u Mariánských Lázní                   12 km 5 ha

Přítok Mže. Od ústí do Mže (ř. km 77,7) až k soutoku s Chodovským potokem (ř. km 14). Všechny přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 076 HOŘIMA 1 – MO Stod                       12 km 2 ha

Přítok Radbuzy. Od soutoku s Radbuzou (ř. km 41,3) až k pramenům. Od mostu v Hradišťanech až k pramenům je potok chovný – sportovní rybolov zakázán. Součástí revíru je Nedražický potok. Ostatní přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán. Na revíru je zakázáno brodění vodou.

433 011 CHODOVSKÝ POTOK 3 – MO Božíčany                      22 ha

Přítok Ohře. Revír tvoří rybářské právo na nádrži:

Tatrovice

v k. ú.

Tatrovice

22,00 ha

Na nádrži Tatrovice je povolen lov z loděk.

433 012 CHODSKÁ ÚHLAVA 1 – MO Nýrsko   10 km 5,5 ha

Přítok Úhlavy. Od vtoku do Úhlavy (ř. km 83,9) až k pramenům. K revíru patří:

propadlina po těžbě zemin

v k. ú.

Nýrsko

5,5 ha

Horní tok Chodské Úhlavy od silničního mostu Uhliště, Svatá Kateřina – státní hranice (ř. km 9,6), přítoky Hadravský potok (ř. km 2,7), Jezvinský potok, Flecký potok (ř. km 8,3), Skelnohuťský potok (ř. km Úhlava 84,4) a Rančův potok jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 013 JELENKA 1 – MO Klatovy      12 km 1 ha

Přítok Úhlavy. Od ústí do Úhlavy v Janovicích nad Úhlavou (ř. km 75,9) až k soutoku Stražovského a Měštického potoka (ř. km 5,3). Přítoky Jelenky Strážovský a Měštický potok jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 072 KATEŘINSKÝ POTOK 1 – MO Tachov 20 km 10 ha

Přítok Pfreimdu a Aschy, Naaby a Dunaje. Revír je tvořen níže jmenovanými přítoky od státní hranice s Německem či od soutoku s hlavním tokem až k pramenům. Jde o toky Havraní, Celní, Zahájský, Spálený, Kateřinský, Hraniční, Nivní, Jelení a Plešský. Celý revír je chráněnou rybí oblastí – sportovní rybolov zakázán.

433 014 KLABAVKA 2 – MO Rokycany          10 km 6 ha

Přítok Berounky. Revír tvoří Klabava (Padrťský potok) od jezu u čistící stanice v Hrádku – Nové Huti (ř. km 23,0) až k mostu u Melmatěje silnice Dobřív – Strašice (ř. km 32,5). Potoky Skořický, Hůrecký a Chejlava (Vydřidušský) jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 015 KOSOVÝ POTOK 1 – MO Planá u Mariánských Lázní            13 km 7 ha

Přítok Mže. Od ústí do Mže u Záhoří (ř. km 69,8) až k silničnímu mostu v obci Michalovy Hory (ř. km 16,2). Přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 016 KOSOVÝ POTOK 2 – MO Mariánské Lázně    23 km 10 ha

Přítok Mže. Od silničního mostu v Michalových Horách (ř. km 16,2) až k pramenům. Od jezu v Jedlové (ř. km 38,3) až k pramenům a všechny přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 017 KOUBA POTOK 1 – MO Kdyně            11 km 3 ha

Přítok Dunaje. Všechny potoky a jejich přítoky tekoucí do SRN mezi obcemi Maxov a Sruby. Sportovní rybolov je povolen na potoce Hyršovský od koupaliště v obci Hyršov až po hranice se SRN. Ostatní části revíru jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 018 KOZÍ POTOK 1 A – MO           10 km 2 ha

Od státní hranice v Trojmezí až k pramenům. Celý revír je chovný – sportovní rybolov zakázán.

433 019 KRALOVICKÝ POTOK 1 – MO Plasy   20 km 3 ha

Přítok Střely – Berounky. Od ústí do Střely (ř. km 1,2) až k ústí Výrovského potoka (ř. km 10,4). Celý revír je chovný – sportovní rybolov zakázán.

433 020 KRAPICKÝ (SLATINSKÝ) POTOK 1 – MO Cheb          15 km 2 ha

Přítok Ohře. Od ústí do Ohře u Tršnic (ř. km 236,0) až k pramenům. Přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 021 KYNŽVARTSKÝ (Lipoltovský) POTOK 1 – MO Cheb   22 km 4 ha

Přítok Odravy – Ohře. Od vtoku do Odravy pod Jesenickou údolní nádrží (ř. km 2,4) až k pramenům včetně Salajnského potoka. Všechny přítoky mimo Salajnského potoka jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 022 LIBAVA VELKÁ 1 – MO Kynšperk nad Ohří  8 km 1 ha

Přítok Ohře. Od ústí do Ohře pod Velkou Libavou (ř. km 216,8) až k pramenům. K revíru patří potok Libava Malá od ústí do Libavy Velké (ř. km 2,4) až k pramenům. Libava Malá a část Libavy Velké od místa 200 metrů nad státní silnicí Cheb – Sokolov jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 023 LIBOCKÝ POTOK 1 – MO Kynšperk nad Ohří 9 km 3 ha

Přítok Ohře. Od ústí do Ohře v Kynšperku nad Ohří (ř. km 219,4) až 100 m před tělesem hráze údolní nádrže Horka (ř. km 10,4). K revíru patří všechny přítoky revíru Ohře 17, které jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 024 LIBOCKÝ POTOK 2 – MO Kynšperk nad Ohří 3 km 1 ha

Přítok Ohře. Revír tvoří veškeré přítoky do vodárenské nádrže Horka, od hranice I. ochranného pásma až k pramenům, mimo přítok Libocký potok 1, který tvoří samostatný revír. Vodárenská nádrž v rozsahu I. ochranného pásma k revíru nepatří. Celý revír je chovný – sportovní rybolov zakázán.

433 025 LIBOCKÝ POTOK 3 – MO Kynšperk nad Ohří 13 km 2 ha

Přítok Ohře. Od tabule označující na přítoku do údolní nádrže Horka hranici I. ochranného pásma až k obci Mlýnská. Od obce Mlýnská až k pramenům je potok chovný – sportovní rybolov zakázán. Valtéřovský potok od křižovatky silnice Luby – Kraslice až k pramenům je chovný – sportovní rybolov zakázán.

433 077 LOBEZSKÝ POTOK 1 – MO Sokolov    23 km 5 ha

Přítok Ohře. Od ústí do Ohře (ř. km 202,9) až k pramenům se všemi přítoky. Celý revír je chovný – sportovní rybolov zakázán.

433 026 MANĚTÍNSKÝ POTOK 1 – MO Manětín           14 km 4 ha

Přítok Střely. Od vtoku do Střely (ř. km 29,6) až k soutoku potoků Starý a Pstruhový (ř. km 8,2). Potoky Starý, Pstruhový a ostatní přítoky do Manětínského potoka jsou chovné – sportovní rybolov zakázán. V úseku od starého mostu u kostela Sv. Barbory v Manětíně k jezu v zámeckém parku v Manětíně chráněná rybí oblast – sportovní rybolov zakázán (ZčKNV č. j. VLHZ 948/87).

433 074 MŽE 5 B – MO Stříbro                       6 km 21 ha

Přítok Berounky. Od jezu v Máchově údolí (Nový Mlýn – ř. km 51,5) až k jezu Šturanického mlýna v k. ú. Ošelín (ř. km 63,6). Přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 027 MŽE 6 – MO Planá u Mariánských Lázní       16 km 16 ha

Přítok Berounky. Od jezu Šturanického mlýna v k. ú. Ošelín (ř. km 63,6) až k jezu u osady Ústí u obce Kočov (ř. km 78,9). Přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 028 MŽE 8 – MO Tachov  17 km 6 ha

Přítok Berounky. Od mostu čistírny odpadních vod v Tachově (ř. km 90,9) až k pramenům, se všemi přítoky. Součástí revíru není vodárenská nádrž Lučina (ř. km 96,1 – 98,5) a přítoky, až po hranici prvého ochranného pásma. Chráněná rybí oblast je od vzdutí rybníka Olšový v k. ú. Branka (ř. km 101,6 – 102,3) až k pramenům, dále na Lužním potoce od mostu silnice Milíře – Lesná (ř. km 7,0). Součástí revíru je i Brtný potok od konce vzdutí rybníka Jirský (Štrandbád – ř. km 2,0) až k pramenům. Chráněná rybí oblast je od mostu silnice Maršovy Chody k rybníku Pořejov (ř. km 9,0) až k pramenům a od jezu bývalé elektrárny v Tachově až k mostu u sádek Klatovského rybářství (cca 600 m). Součástí revíru jsou i náhony v Tachově u sádek, u Lávičkova mlýna a v osadě Světce (náhon na MVE). Všechny ostatní přítoky řeky a nádrže Lučina jsou chráněnou rybí oblastí, a to od hranice I. ochranného pásma či od soutoku až k pramenům.

433 029 NEMANICKÝ POTOK 1 – MO Poběžovice       15 km 2 ha

Přítok Dunaje. Od státní hranice se SRN až k pramenům. K revíru patří Černořecký potok (Černý) tekoucí přes obec Lískovou. Všechny přítoky včetně Černořeckého potoka jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 030 ODRAVA 1 – MO Kynšperk nad Ohří            5 km 2 ha

Přítok Ohře. Od ústí do Ohře (ř. km 224,1) až k patě hráze údolní nádrže Jesenice (ř. km 4). V obecném zájmu je zákaz sportovního rybolovu v prostoru pod hrází údolní nádrže Jesenice, od středního sloupu až k patě hráze.

433 068 OHŘE 12 P – MO Ostrov nad Ohří     9 km 23 ha

Přítok Labe. Od silničního mostu ve Stráži nad Ohří (ř. km 146,2) až k silničnímu mostu ve Velichově (ř. km 154,5). Přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 031 OTAVA 5 – MO Horažďovice            5 km 8 ha

Přítok Vltavy. Od vtoku Mlýnského náhonu do Otavy v Horažďovicích Zářečí (ř. km 74,0) až k ústí Koznického potoka do Otavy pod obcí Žichovice (ř. km 80,2). Dále Mlýnský náhon v Zářečí od vtoku Maloborského potoka až k Prácheňskému jezu (ř. km 75,2) a všechny další náhony a zátoky v revíru, potok Černíčský (ř. km 78,0) až k obci Černíč (ř. km 5,0) a Koznický potok. Od ústí Koznického potoka v délce 50 m po proudu je chráněná rybí oblast – sportovní rybolov zakázán – označeno tabulemi. Celý Koznický potok a Černíčský potok od státní silnice Horažďovice – Sušice pod obcí Bojanovice (ř. km 0,5) až k obci Černíč (ř. km 5,0) jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 032 OTAVA 7 – MO Sušice          14 km 17 ha

Přítok Vltavy. Od mostu v obci Čepice (ř. km 84,8) až k jezu v Dlouhé Vsi (ř. km 99,8) včetně Chmelenského náhonu. Od jezu na Fufernách (ř. km 92,8) až k přepadu u Armádního domu, dále náhon na Pátečku (ř. km 95,4) a všechny přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 033 OTAVA 7 A – MO Sušice       1 ha

Přítoky Vltavy. Revír tvoří rybářské právo na nádrži:

Divišovský

v k. ú.

Divišov 

1,0 ha – RMV

433 034 OTAVA 8 – MO Sušice          9 km 7 ha

Přítok Vltavy. Od jezu v Dlouhé Vsi (ř. km 99,8) až k silničnímu mostu v Rejštejně (ř. km 107,8) včetně potoka Losenice (ř. km 107,8), náhonu v Radešově a náhonu na Klášterský Mlýn. Zákaz vstupu na levý břeh od přepadu u Annínského náhonu až k výtoku z odchovného zařízení Klatovského rybářství (ř. km 102,5) – sportovní rybolov zakázán – označeno tabulemi. Celý Annínský náhon až ke vtoku do Otavy, potok Losenice a všechny přítoky v celém revíru jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

V celém revíru je povolen pouze lov na umělou mušku.

433 901 OTAVA 8 A – MO Sušice       4 km 2 ha

Přítok Vltavy. Od silničního mostu v Rejštejně (ř. km 107,8) až po soutok Křemelné s Vydrou u Čeňkovy pily (ř. km 112,9) včetně přítoků mimo Losenice (ř. km 107,8). V I. zóně Národního parku Šumava se lze pohybovat jen po vyznačených cestách. V úseku od soutoku Vydry s Křemelnou až po konec první opěrné zdi (konec oblouku řeky), dále v úseku cca 350 m nad a 300 m pod Paštěckým mostem (ř. km 110,3), dále v úseku od soutoku s Rýžovním potokem až k vodočtu v obci Rejštejn (ř. km 108,3) platí zákaz vstupu na pobřežní pozemky levého břehu. V ostatních úsecích je přístup z obou stran řeky.

V celém revíru je povolen pouze lov na umělou mušku.

433 073 PADRŤSKÝ POTOK 2 – MO Strašice  4 km 5 ha

Přítok Berounky. Revír tvoří Padrťský potok od mostu u Melmatěje (silnice Strašice – Dobřív – ř. km 32,5) až k hranici vojenského výcvikového prostoru Jince – most u Hájků (ř. km 36,0). K revíru dále patří náhon užitkové vody pro slévárnu p. Matase od silničního můstku u bývalého hotelu Pošta až k jezu na výtoku z Padrťského potoka (ř. km 33,8). Potoky Jalový a Tisský jsou chovné – sportovní rybolov zakázán. V úseku Padrťského potoka, který probíhá vojenským výcvikovým prostorem, je nutné povolení vstupu do VVP.

433 069 PLESENSKÝ POTOK 1 – MO Cheb       25 km 5 ha

Přítok Ohře. Od soutoku s Lubským potokem (Lubinka – ř. km 13,2) až ke státní hranici (ř. km 21,7). K revíru patří přítoky potok Lubský (Lubinka) a Štítenský (Lomnička). Ostatní přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 035 POLEŇKA 1 – MO Klatovy     15 km 3 ha

Přítok Úhlavy. Od vtoku do Úhlavy v Dolanech (ř. km 56,3) až k pramenům. Část revíru od mostu u Vílova (Rudoltice – Vílov – Poleň) – tabule hranic okresů Domažlice – Klatovy (ř. km 10,8) až k pramenům se všemi přítoky je chovná – sportovní rybolov zakázán.

433 075 PŘEBUZSKÁ NÁDRŽ 1 – MO Kraslice 3,2 ha

Revír je zrušen.

433 036 RADBUZA 8 – MO Bělá nad Radbuzou         27 km 5 ha

Přítok Berounky. Od jezu pod železničním mostem v Bělé nad Radbuzou (ř. km 95,4) až k pramenům. Do revíru patří přítoky Radbuzy 7:

–       potok Mutěnický (ř. km 87,0) až k pramenům

–       potok Bezděkovský (ř. km 95,1) až k pramenům

Bezděkovský potok je od Bezděkova k pramenům chovný – sportovní rybolov zakázán. Přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 037 RADNICKÝ POTOK 1 – MO Radnice   12 km 5 ha

Přítok Berounky. Od ústí do Berounky u Rakolusk (ř. km 96,0) až k pramenům ve Skelné Huti. Horní část revíru od můstku silnice Radnice – Přívětice (u závodu bývalého lomu Pokrok, nyní závod „Holztherm“ – ř. km 11,0) k pramenům je chovná – sportovní rybolov zakázán. Všechny přítoky revíru jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 038 ROLAVA 1 A – MO Karlovy Vary      8 km 5 ha

Přítok Ohře. Od ústí do Ohře v Karlových Varech-Rybářích (ř. km 177,4) až k silničnímu mostu přes Rolavu v Nové Roli (ř. km 8,3).

433 039 ROLAVA 1 B – MO Nejdek     14 km 6 ha

Přítok Ohře. Od silničního mostu přes Rolavu v Nové Roli (ř. km 8,3) až k ústí Nejdeckého potoka (Rodišovky) v Nejdku (ř. km 16,4). K revíru patří nádrž:

            Pozorka v k. ú.   Pozorka 1,52 ha

Všechny přítoky jsou chovné, sportovní rybolov zakázán.

433 040 ROLAVA 2 – MO Nejdek        25 km 7 ha

Přítok Ohře. Od ústí Nejdeckého potoka (Rodišovky) v Nejdku (ř. km 16,4) až k pramenům se všemi přítoky včetně Nejdeckého potoka. Potoky Nejdecký a Rudenský jsou chovné – sportovní rybolov zakázán. Nádrže Lesík a Bernov tvoří samostatný mimopstruhový revír.

433 041 ŘEZENSKÝ POTOK 1 – MO Nýrsko      12 km 11 ha

Přítok Dunaje (Čertovo jezero). Řezenský potok (Řezná) od státní hranice se SRN až k pramenům včetně Čertova jezera 10 ha. Lov ryb povolen od státní hranice až k soutoku s Pancířským potokem a na pravostranném přítoku na potoce Železném až k železničnímu viaduktu u Špičáku. Ostatní části revíru jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 042 STŘELA 1 – MO Plasy                       14 km 16 ha

Přítok Berounky. Od vtoku do Berounky u Liblína (ř. km 102,7) až k jezu mlýna Nebřeziny (ř. km 13,6). Kralovický potok (ř. km 1,2) tvoří samostatný revír. Všechny přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 043 STŘELA 2 – MO Plasy                       16 km 17 ha

Přítok Berounky. Od jezu Nebřeziny (ř. km 13,6) až k ústí Manětínského potoka (ř. km 29,6). Všechny přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán. V obecném zájmu je zákaz přístupu na vlastní těleso nádrže u zdrže čerpací stanice v Plasích (ř. km 29,6).

433 044 STŘELA 3 – MO Manětín       15,6 km 7 ha

Přítok Berounky. Od vtoku Manětínského potoka (ř. km 29,6) k jezu Nučického mlýna v k. ú. Rabštejn (ř. km 45,2).

433 045 STŘELA 4 – MO Manětín       14 km 8 ha

Přítok Berounky. Od jezu Nučického mlýna v k. ú. Rabštejn (ř. km 45,2) až k jezu u Mlýnců v k. ú. Chýše (ř. km 58,9). Přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 046 STŘELA 5 A – MO Žlutice                  11 km 7 ha

Přítok Berounky. Od jezu u Mlýnců v k. ú. Chýše (ř. km 58,9) až k hrázi vodárenské nádrže Žlutice (ř. km 68,3). Od mostu na úpravnu vody až k hrázi vodárenské nádrže je sportovní rybolov zakázán. K revíru patří přítoky Malá Střela (ř. km 59,4), Malá Trasovka až k silničnímu mostu u Radošova (ř. km 11,6), Borecký potok (ř. km 66,8) až k hrázi Mlýnského rybníka (ř. km 4,2).

Malá Trasovka a její přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 078 STŘELA 5 A/R – MO Žlutice             1 ha

Revír tvoří nádrž:

Protivec

v k. ú.

Protivec

0,75 ha

Revír je RMV.

433 047 STŘELA 5 B – MO Žlutice                  26 km 4 ha

Přítok Berounky. Revír tvoří přítoky do vodárenské nádrže Žlutice, které jsou chovné – sportovní rybolov zakázán. Potoky Ratibořský od mostu silnice Bražec – Radošov (ř. km 12,2) ve vojenském výcvikovém prostoru až k pramenům k revíru nepatří.

433 048 STŘELA 6 – MO Toužim                     16 km 7 ha

Přítok Berounky. Od usazovacích nádrží nad vodárenskou nádrží Žlutice (ř. km 72,9) až ke splavu nové dočišťovací nádrže pod Podzámeckým (Mesenským) rybníkem (ř. km 89,4) s přítoky.

Radyňský a Bochovský potok od soutoku se Střelou až k pramenům jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 048/R STŘELA 6/R – MO Toužim                        16 km 2 ha

Revír tvoří nádrž Suchá v k. ú. Lachovice – 2 ha – RMV. Na nádrži platí zákaz vnadění a používání krmítek. Parkování vozidel je možné pouze na vyhrazeném parkovišti.

433 049 SVATAVA 1 – MO Sokolov               15 km 10 ha

Přítok Ohře. Od ústí do Ohře (ř. km 203,0) až k vtoku říčky Rotavy pod Rotavou (ř. km 18,5). K revíru patří říčka Rotava. Přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 050 SVATAVA 2 – MO Kraslice               14 km 5 ha

Přítok Ohře. Od vtoku říčky Rotavy do Svatavy pod Rotavou (ř. km 18,5) až ke státní hranici (ř. km 29,8). Přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 051 TEPLÁ 1 – MO Karlovy Vary             12 km 10 ha

Přítok Ohře. Od ústí do Ohře v Karlových Varech (ř. km 175,3) až k můstku železniční zastávky v Cihelnách (ř. km 14,2) mimo nádrž Březová (ř. km 8,3 – 10,5). Na úseku 100 m před tělesem hráze údolní nádrže Březová (ř. km 8,2) až k tělesu (ř. km 8,3) je sportovní rybolov zakázán. Ve městě smí být loveno výhradně brodem – lov z tarasů zakázán. Ve městě je povolen lov všech druhů ryb pouze na umělou mušku a třpytku. Chráněná rybí oblast je vyhlášena ZčKNV č. j. 2123/75 ze dne 25. 8. 1975 od mostu u hlavní pošty v Karlových Varech až k lázním (most u Grand hotelu Pupp) – sportovní rybolov zakázán.

433 066 TŘEMOŠENKA 3 – MO Třemošná       30 km 10 ha

Přítok Berounky. Revír tvoří Všerubský potok od silničního mostu v obci Nevřeň (ř. km 23,0) až po hráz chovného rybníka v k. ú. Podmokly (ř. km 34,5) a potok Bělá od silničního mostu v Horní Bříze (ř. km 3,4) až k silničnímu mostu v Dolní Bělé (ř. km 13,0). Všechny přítoky revíru, Všerubský potok (ř. km 26,7) od chovného rybníka v k. ú. Podmokly a potok Bělá od silničního mostu v Dolní Bělé až k pramenům jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 052 ÚHLAVA 2 – MO Štěnovice              4 km 1 ha

Přítok Radbuzy – Berounky. Potok Borecký od ústí do Úhlavy (ř. km 17,5) až k pramenům. Revír je chovný – sportovní rybolov zakázán.

433 053 ÚHLAVA 3 – MO Přeštice     13 km 2 ha

Přítok Radbuzy. Revír tvoří Divoký potok (ř. km 27,4), který teče přes Vodokrty a Zlatý potok od silničního mostu v Příchovicích (ř. km 0,4) až k pramenům.

433 054 ÚHLAVA 7 – MO Klatovy      14 km 9 ha

Přítok Radbuzy. Od jezu v Dolní Lhotě (ř. km 70,9) až k velkému jezu pod Bystřicí (jez u počátku Hartlova mlýna – ř. km 85,6). Přítoky Granádka a Janovický náhon jsou chovné – sportovní rybolov zakázán. Do revíru nepatří Chodská Úhlava (ř. km 83,9), Andělice a Jelenka (ř. km 75,9).

433 055 ÚHLAVA 8 – MO Nýrsko        8 km 5 ha

Přítok Radbuzy. Od velkého jezu pod Bystřicí nad Úhlavou (ř. km 85,6) až po hranici ochranného pásma vodní nádrže nad Nýrskem (100 m od hráze – ř. km 93,4). Část revíru protékající městem Nýrskem mezi mostem u pošty a podnikem Okula Nýrsko je chráněnou rybí oblastí – označeno tabulemi – sportovní rybolov zakázán. Potok Hodousický (ř. km 87,8), Dešenický (ř. km 91,4) jsou chovné – sportovní rybolov zakázán. Náhon do líhně v Milencích od stavidel u soutoku Dešenického potoka s Úhlavou až po vyústění náhonu do Úhlavy je chovný – sportovní rybolov zakázán. Sportovní rybolov je zakázán z pravého břehu Úhlavy od stavidel u soutoku Dešenického potoka s Úhlavou až po vyústění náhonu z líhně do Úhlavy – označeno tabulemi.

433 056 ÚHLAVA 9 – MO Nýrsko        13 km 5 ha

Přítok Radbuzy. Revír tvoří Zelenský potok od vodního stupně u ústí do vodárenské nádrže Nýrsko až k pramenům, dále potok Račí a Svinský (Lomnice) a ostatní nejmenované přítoky vodárenské nádrže Nýrsko od hladiny nejvyššího vzdutí až k pramenům. Celý revír je chovný – sportovní rybolov zakázán. Úhlava od usazovacích nádrží u vtoku do nádrže proti proudu tvoří samostatný revír. Vodárenská nádrž v rozsahu I. ochranného pásma do revíru nepatří.

433 057 ÚHLAVA 10 – MO Nýrsko      12 km 6 ha

Přítok Radbuzy. Od vodního stupně pod obcí Hamry (ř. km 103,0) až k pramenům, včetně nádrže elektrárny Pod Černým jezerem 4,0 ha (ř. km 104,7 – 104,8). Horní část Úhlavy od ústí do nádrže u elektrárny (ř. km 104,9) až k pramenům a přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 058 ÚSLAVA 4 – MO Ždírec         3 km 1 ha

Přítok Berounky. Revír tvoří Přešínský potok od ústí do Úslavy (ř. km 42,5) až k pramenům. Celý revír je chovný – sportovní rybolov zakázán.

433 059 ÚSLAVA 5 – MO Nepomuk    15 km 2 ha

Přítok Berounky. Revír tvoří Myslívský potok od železničního mostu v obci Třebčice (ř. km 3,6) až 100 metrů pod hráz rybníka Myslív malý (ř. km 14,8).

Veškeré přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 060 ÚTERSKÝ POTOK 1 – MO Stříbro       41 km 15 ha

Přítok Mže. Přibližně 100 m od nejvyššího vzdutí hladiny vody údolní nádrže Hracholusky – označeno tabulemi – (ř. km 0,1) až k pramenům. Zákaz sportovního rybolovu v oblasti I. PHO pro úpravu vody Bezdružice – označeno tabulemi. Potok Hadovka a ostatní přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 501 VELKÁ TRASOVKA 1 – MO Žlutice    3 ha

Přítok Malé Střely. Od soutoku s Malou Trasovkou pod Štoutovem (ř. km 2,6) až k pramenům. Celý revír, včetně všech přítoků, je chráněnou rybí oblastí – sportovní rybolov zakázán.

433 061 VERNÉŘOVSKÝ POTOK 1 – MO Aš     18 km 9 ha

Přítok Elsteru. Od státní hranice se SRN u Doubravy až k pramenům včetně nádrže Halštrov Bílý 6,6 ha. Sportovní rybolov je povolen na hlavním toku od přejezdu na Horní Paseky až po státní hranici se SRN, včetně nádrže Halštrov Bílý. Přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán. Sportovní rybolov je v obecném zájmu zakázán z hráze nádrže Halštrov Bílý.

433 062 VOLŠOVKA 1 – MO Sušice    15 km 4 ha

Přítok Otavy. Od vtoku do Otavy v Sušici (ř. km 92,5) až k pramenům. Celý revír je chovný – sportovní rybolov zakázán.

433 065 ZÁVIŠÍNSKÝ POTOK 1 – MO Mariánské Lázně          7,5 km 1 ha

Revír tvoří Závišínský potok (Teplá) – ř. km 57 – ř. km 64,5 a ostatní nejmenované přítoky vodárenské nádrže Podhora od hranice I. ochranného pásma až k pramenům. Celý revír je chovný – sportovní rybolov zakázán. Část revíru Závišínský potok, která se nachází na území přírodní rezervace Prameniště Teplé, je chráněnou rybí oblastí – sportovní rybolov zakázán.

433 067 ZBIROŽSKÝ POTOK 1 – MO Zbiroh     16 km 3 ha

Přítok Berounky. Od ústí do Berounky nad obcí Skryje (ř. km 77,4) až k hrázi Zbirožského rybníka v k. ú. Zbiroh (ř. km 15,9). Lepenkárenský rybník tvoří samostatný revír. Veškeré přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.

433 063 ZUBŘINA 1 – MO Domažlice              4 km 0,4 ha

Přítok Radbuzy. Revír tvoří Smolovský potok od vtoku do Zubřiny (ř. km 21,3) až k pramenům.

433 064 ZUBŘINA 2 – MO Domažlice              12 km 3 ha

Přítok Radbuzy. Od mostku u Čistírny odpadních vod podniku CHVAK Domažlice (ř. km 22,7) až po rybník v Pasečnici (ř. km 32,1) a přítok potoka Bystřice až k viaduktu u silnice na Pasečnici. Od viaduktu u silnice na Pasečnici je revír chovný. Chovné jsou všechny přítoky – sportovní rybolov zakázán.