MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

 

Soupis rybářských revírů je součástí bližších podmínek výkonu rybářského práva na těchto revírech.

 

Na revírech nebo jejich částech, označených jako revíry místního významu (RMV) smí provozovat sportovní rybolov pouze členové té místní organizace, která na tomto revíru hospodaří. Dokladem opravňujícím k rybolovu je pouze krajská nebo celosvazová povolenka, na níž může MO ČRS toto oprávnění zvláštním způsobem vyznačit.

 

Nejmenší lovná míra amura bílého (Ctenopharyngodon idella) je stanovena na 50 cm.

 


431 001 BEROUNKA 7 - MO Radnice                                                                                     13 km 45 ha

Přítok Vltavy. Od jezu mlýna ve Zvíkovci (ř. km 80,6) až k jezu mlýna Krašov v k. ú. Bohy (ř. km 93,3), mimo potoků Všehrdský a Radubický. Potoky Všehrdský a Radubický jsou chovné - sportovní rybolov zakázán. V úseku cca 50 m na pravém břehu nad jezem mlýna s MVE ve Zvíkovci je sportovní rybolov zakázán - označeno tabulemi. Průchod objektem MVE je zakázán.

Na revíru Berounka 7, především v úseku pod jezem Bohy - Krašov, bylo provedeno označkování ryb (většinou parem). Značky jsou barevné, číslované a jsou umístěné ve hřbetní svalovině ryby. Pokud ulovíte rybu se značkou, napište barvu a číslo značky, druh ulovené ryby, její velikost v cm a uveďte, zda jste si rybu ponechali nebo vrátili zpět. Údaje pošlete na adresu Český rybářský svaz, místní organizace, 338 28 Radnice (nezapomeňte uvést své jméno a přesnou adresu). Pokud označenou rybu vrátíte zpět, značku jí ponechte. Z došlých informací budou losováním vybráni 3 rybáři, kteří obdrží na rok 2006 západočeskou územní mimopstruhovou povolenku k rybolovu zdarma.

431 002 BEROUNKA 8 - MO Radnice                                                                                     12 km 60 ha

Přítok Vltavy. Od jezu mlýna Krašov v k. ú. Bohy (ř. km 93,3) až k jezu Libštejnského mlýna pod obcí Robčice (ř. km 105,5), mimo Radnický potok a Střelu, které tvoří samostatné revíry. Přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán.

431 003 BEROUNKA 9 - MO Chrást                                                                                       10 km 50 ha

Přítok Vltavy. Od jezu Libštejnského mlýna pod obcí Robčice (ř. km 105,5) až k jezu elektrárny v Darové u Kostelce (ř. km 115,2). Lov z loděk povolen. Podle rozhodnutí ZčKNV je rybolov zakázán v prostoru ostrova elektrárny v Darové, ohraničeného pravým břehem řeky a odpadní strouhou včetně zákazu vstupu do řečiště a odpadní strouhy vodního díla. Sportovní rybolov se povoluje 100 m pod jezem na levé straně řeky pouze ze břehu, vstup do řečiště je zakázán až po úroveň vtoku odpadní strouhy do hlavního toku. Přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán. Přítok Třemošenka do revíru nepatří, tvoří samostatný revír.

431 004 BEROUNKA 10 - MO Chrást                                                                                     13 km 65 ha

Přítok Vltavy. Od jezu elektrárny v Darové u Kostelce (ř. km 115,2) až k jezu mlýna v Bukovci (ř. km 128,8) mimo přítok Klabavku, která tvoří samostatný revír. Na řece lov z loděk povolen.

K revíru patří nádrž:

V Pekylcích

v k. ú.

Stupno

0,8 ha

Přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán.

431 088 BRADAVA 2 - MO Šťáhlavy                                                                                             3,8 ha

Přítok Úslavy. Revír tvoří rybářské právo na nádrži Hvížďalka 3,8 ha, v k. ú. Těnovice. Rybolov je povolen pouze ze břehu, lov broděním je zakázán.

431 005 BRADLAVA 1 - MO Plánice                                                                                     18 km 8,5 ha

Pokračování Žinkovky - Úslavy - Berounky. Od brlení u rybníka Čepinec v k. ú. Čepinec až k rybníku Hnačov. K revíru patří potok Lovčický od mostu ve Vojovicích až k mostu u obce Blížanovy. Součástí revíru jsou:

kamenolomy

v k. ú.

Pačejov

0,05 ha

požární nádrž

 

Horní Bíluky

0,05 ha

Přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán.

431 092 BRADLAVA 1/R - MO Plánice                                                                                              1 ha

Revír tvoří:

náhon Dráždil

v k. ú.

Zdebořice

0,24 ha

koupaliště

 

Plánice

0,04 ha

Záboří 1

 

Plánice

0,02 ha

Jamky

 

Petrovice

0,12 ha

požární nádrž

 

Újezd

0,02 ha

Rousovák

 

Neurazy

0,13 ha

koupaliště

 

Měčín

0,18 ha

Celý revír je RMV.

431 006 ČERNÝ POTOK 1 - MO Poběžovice                                                                               8 km 5 ha

Přítok Radbuzy. Od soutoku Černého potoka s Radbuzou u Nové Vsi u Hor-šovského Týna (ř. km 67), mimo potok Pivoňka, až k mostu pod Ohnišťovickým rybníkem u obce Ohnišťovice (ř. km 8). Přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán. Úsek nad Ohnišťovicemi je samostatný revír.

431 093 ČERNÝ POTOK 1/R - MO Poběžovice                                                                                   1 ha

Revír tvoří:

zatopený kamenolom Jámy

v k. ú.

Pařezov

1,2 ha

nádrž Mračnice

 

Meclov

0,6 ha

Celý revír je RMV.

431 007 ČERNÝ POTOK 2 - MO Poběžovice                                                                                        8 ha

Přítok Radbuzy. Revír tvoří rybářské právo na retenční nádrži pro závlahu v k. ú. Klenčí pod Čerchovem 8,42 ha bez přítoků. Zde platí zákaz vjezdu motorových vozidel mimo jednostopých vozidel k rybníku a zákaz parkování na zemědělských pozemcích.

431 008 DALOVICKÝ POTOK 2 - MO Ostrov nad Ohří                                                              4 km 54 ha

Přítok Ohře. Revír tvoří:

retenční nádrž Velký rybník

v k. ú.

Hroznětín

50,0 ha

pískovna

 

Jakubov

2,0 ha

propadlina Ruprechtov

 

Velký Rybník

2,0 ha

Zavážení nástrah povoleno. Na nádrži Velký rybník je lov z loděk povolen. Na nádrži Velký rybník je v oblasti trdlišť zakázán sportovní rybolov - vyznačeno tabulemi.

431 009 HAMERSKÝ POTOK 3 - MO Planá u Mariánských Lázní                                                        1 ha

Revír tvoří:

Návesní rybník

v k. ú.

Ch. Planá

1,26 ha

431 094 HAMERSKÝ POTOK 3/R - MO Planá u Mariánských Lázní                                                    1 ha

Revír tvoří:

Pivovarský rybník

v k. ú.

Ch. Planá

0,53 ha

Revír je RMV.

431 010 HOLOUBKOVSKÝ POTOK 2 - MO Holoubkov                                                                4 km 15 ha

Přítok Berounky. Holoubkovský potok od vtoku do Lomackého (Hamerského) rybníka (ř. km 8,9) až k pramenům, včetně Holoubkovského rybníka v k. ú. Holoubkov 12,5 ha. Od Podmýtského rybníka (ř. km 13,5) až k pramenům je potok chráněnou rybí oblastí - sportovní rybolov zakázán. Rybníky Lomacký (Hamerský), Podmýtský, Štěpánský a Hluboký do revíru nepatří.

Na Holoubkovském rybníce je zákaz sportovního rybolovu z hráze. Lov z loděk je povolen mimo vyznačených trdlišť a ve vzdálenosti 5 m od hráze a 25 m od břehu tak, aby nebyl rušen výkon rybářů lovících ze břehu. Část nádrže od vtoku Holoubkovského potoka do nádrže cca 0,5 ha je prohlášena Zpč. KNV za chráněnou rybí oblast a je vyznačena tabulemi - sportovní rybolov zakázán. Místa, kde je v obecném zájmu sportovní rybolov zakázán, jsou vyznačena tabulemi.

431 011 CHODOVSKÝ POTOK 1 - MO Božíčany                                                                   11 km 34,4 ha

Přítok Ohře. Od soutoku s Vlčím (Jimlíkovským) potokem (ř. km 6) u obce Mírová až k pramenům s výjimkou lokalit, náležících do revíru Chodovský potok 2. K revíru patří nádrže a zatopené propadliny:

Novorolské koupaliště

v k. ú.

Nová Role

22,0 ha

Vojkova

 

Nová Role

4,0 ha

Školka

 

Božíčany

0,4 ha

Mírová

 

 

2,8 ha

Dubina 1

 

 

0,8 ha

Dubina 2

 

 

0,9 ha

Kozlovka

 

 

0,6 ha

Pískovna 1

 

 

0,8 ha

Pískovna 2

 

 

0,3 ha

Mezirolská

 

 

0,4 ha

Cihelna

 

 

0,6 ha

Potoky Chodovský s přítoky a Vlčí (Jimlíkovský) s přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán. Na revíru je zákaz brodění.

431 012 CHODOVSKÝ POTOK 2 - MO Božíčany                                                                        2 km 31 ha

Přítok Ohře. Od jímky nádrže v k. ú. Vřesová až k odkalovací nádrži V Chodově. Revír dále tvoří:

retenční nádrž Vřesová

v k. ú.

Vřesová

16,00 ha

Smolnická

 

Chodov

14,00 ha

požární nádrž

 

Vintířov

0,35 ha

Přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán. Na revíru je zákaz brodění. Na nádrži Vřesová je zákaz koupání.

K nádrži Vřesová je povolena pouze jediná přístupová komunikace, a to od závodu LIAS Vintířov. Pro vjezd motorových vozidel na uvedenou komunikaci je nezbytné povolení k vjezdu, které je možno získat denně včetně sobot a nedělí na hlavní vrátnici Sokolovské uhelné a. s. ve Vřesové u Sokolova, po předložení státního rybářského lístku a platné povolenky. Na Smolnické nádrži je omezen rybolov v místě nainstalovaného pontonu a 20 m nalevo i napravo od tělesa pontonu.

431 013 KLABAVKA 1 - MO Chrást                                                                                         10 km 5 ha

Přítok Berounky. Od ústí do Berounky v Habrové (ř. km 121,7) až po výtok ze zatopeného lomu v Ejpovicích (ř. km 12). Náhony mlýnů U Jílků, U Martínků a Hamr v k. ú. Chrást a Bílý mlýn v k. ú. Dýšiná jsou chovné - sportovní rybolov zakázán.

431 014 KLABAVKA 2 A (KLABAVA) - MO Rokycany                                                         11 km 135 ha

Přítok Berounky. Klabava od výtoku ze zatopeného lomu v Ejpovicích (ř. km 12), včetně celého zatopeného lomu 69,0 ha, Klabavské nádrže 60,0 ha a spojky mezi dolem a Klabavskou nádrží, až k jezu u čistící stanice v Hrádku - Nové Huti (ř. km 23). Do revíru dále patří část Holoubkovského (Padrťského) potoka od soutoku s Klabavou pod stadionem v Rokycanech (ř. km 19,2) až k hrázi Lamackého (Hamerského) rybníka pod Holoubkovem (ř. km 8,5). V zatopeném dole v Ejpovicích je zakázáno vstupovat do řečiště za účelem rybolovu u vtoku do dolu. Lov z loděk a zavážení nástrah je povoleno pouze na nádrži Klabava a na lomu v Ejpovicích. Na lomu v Ejpovicích je povolena hlubinná přívlač. V cca 200 m dlouhém úseku Voldušského (Litohlavského) potoka ve směru ke strážnímu domku pod železniční tratí Plzeň - Praha je chráněná rybí oblast - sportovní rybolov zakázán - označeno tabulemi.

Borecký rybník je součástí rybářského revíru 431 015 Klabavka 3.

431 015 KLABAVKA 3 - MO Rokycany                                                                                            10 ha

Přítok Berounky. Revír tvoří nádrž:

Borecký rybník

v k. ú.

Borek

10,0 ha

Lov z loděk je na Boreckém rybníce povolen. Chráněná rybí oblast je vpravo od vtoku Svojkovického potoka do Boreckého rybníka (zátoka) v šíři cca 100 m - sportovní rybolov zakázán, označeno tabulemi (ZčKNV č.j. VLHZ 341/89-210/1).

431 095 KLABAVKA 3/R - MO Rokycany                                                                                       6,4 ha

Revír tvoří nádrže:

Huťská

v k. ú.

Dobřív

1,8 ha

U krajánka

 

Hrádek

0,7 ha

Ježek

 

Kamenný Újezd

0,9 ha

Skořický

 

Skořice

1,4 ha

Pohoďák

 

Příkosice

1,6 ha

Celý revír je RMV.

431 016 KOČOVSKÝ POTOK 1 (SEDLIŠŤSKÝ) - MO Tachov                                                      20 km 7 ha

Přítok Mže. Od vtoku do Mže v Kočově (ř. km 81) až k pramenům. K revíru patří Kumpolecká nádrž v k. ú. Oldřichov (ř. km 4) o ploše 4,25 ha.

431 017 KOSOVÝ POTOK 3 - MO Mariánské Lázně                                                                          16 ha

Revír tvoří nádrže:

Knížecí

v k. ú.

Velké Hleďsebe

12,50 ha

 

Dolní Žandov

 

Dolní Žandov

0,90 ha

- zákaz sportovního rybolovu z hráze

Skláře

 

Skláře

0,50 ha

 

Podlido

 

Úšovice

0,90 ha

 

Úbočí

 

Úbočí

0,70 ha

 

431 018 KOZÍ POTOK 1 - MO Aš                                                                                                         9 ha

Revír tvoří rybářské právo na nádržích:

Studánka (u železniční stanice)

v k. ú.

Studánka

3,3 ha

koupaliště Trojmezí

 

Trojmezí

1,2 ha

Dolíška (u stanice Pastviny - Hranice)

 

Novosedly

4,4 ha

Na nádrži Dolíška (retenční nádrž pro obec Hranice) je zakázáno koupání, brodění a vnadění. Přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán.

431 019 KRALOVICKÝ POTOK 2 - MO Plasy                                                                               2 km 4 ha

Přítok Střely. Revír tvoří rybářské právo na nádrži:

Oborák

v k. ú.

Trojany

3,1 ha

se všemi přítoky až k pramenům.

Revír je RMV.

431 020 KRALOVICKÝ POTOK 3 - MO Kralovice                                                                     2 km 3,6 ha

Přítok Střely - Berounky. Revír tvoří nádrž:

Vožehův rybník

v k. ú.

Kožlany

3,6 ha

Přítok Vožehova rybníka a slepé rameno až k lávce jsou chovné - sportovní rybolov zakázán - označeno tabulemi.

431 096 KRALOVICKÝ POTOK 3/R - MO Kralovice                                                                          1,4 ha

Revír tvoří nádrže:

Salaš

v k. ú.

Kralovice

0,9 ha

Hliny (hliniště)

 

Kožlany

0,5 ha

Celý revír je RMV.

431 021 MANĚTÍNSKÝ POTOK 1 - MO Manětín                                                                                   1 ha

Rybářský revír tvoří rybářské právo na nádrži:

Zámecký (Nevěstin) rybník

v k. ú.

Hrad Nečtiny

0,74 ha

Revír je RMV.

431 022 MERKLÍNKA 1 - MO Stod                                                                                           10 km 5 ha

Přítok Radbuzy. Od vtoku do Radbuzy ve Stodě (ř. km 35,4) až po přepad Merklínského rybníka v k. ú. Merklín (ř. km 12,2).

431 097 MERKLÍNKA 1/R - MO Stod                                                                                              0,2 ha

Revír tvoří:

hliniště Biadla

v k. ú.

Merklín

0,2 ha

Revír je RMV.

431 023 MERKLÍNKA 2 - MO Srbice                                                                                      25 km 3,3 ha

Přítok Radbuzy. Od mostu silnice Merklín - Ptetín nad Merklínským rybníkem (ř. km 13,9) až k pramenům a Biřkovský potok od hraniční tabule před Merklínským rybníkem až k pramenům. V úseku Chocomyšl - Kaničky platí zákaz lovu ryb do čeřenu. Úsek mezi rybníky Chocomyšlským a Únějovickým je chráněnou rybí oblastí - sportovní rybolov zakázán. Rybník Kacerna do revíru nepatří.

431 098 MERKLÍNKA 2/R - MO Srbice                                                                                            0,8 ha

Revír tvoří nádrže:

Hlohovčice

v k. ú.

Hlohovčice

0,20 ha

Koupaliště

 

Srbice

0,45 ha

Požární nádrž

 

Poděvousy

0,15 ha

Celý revír je RMV.

431 024 MLADOTICKÝ POTOK 1 - MO Plasy                                                                                       6 ha

Rybářský revír tvoří rybářské právo na nádrži:

Odlezské jezero (Mladotické)

v k. ú.

Odlezly

6,0 ha

Cejn velký má stanovenu nejmenší délku 25 cm.

431 025 MŽE 1 - MO Plzeň 1                                                                                                 17 km 66 ha

Revír tvoří Berounka a Mže od jezu mlýna v Bukovci (ř. km 128,8) až k jezu mlýna v Radčicích (ř. km 6,3). Dále do revíru patří jezírko Na Košutce v k. ú. Plzeň-město - 0,6 ha a Vejprnický potok. Na jezírku Na Košutce je sportovní rybolov zakázán ze skal při silnici.

431 026 MŽE 2 - MO Křimice                                                                                                 11 km 15 ha

Přítok Berounky. Od jezu mlýna v Radčicích (ř. km 6,3) až k jezu v Bděněvsi (ř. km 17,1). Do revíru nepatří sádky pod jezem Lobkovicovo a sádky pod rybářskou chatou v Křimicích. Přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán.

431 027 MŽE 3 - MO Město Touškov                                                                                      6 km 10 ha

Přítok Berounky. Od jezu v Bděněvsi (ř. km 17,1) až k tělesu hráze údolní nádrže Hracholusky (ř. km 22,8). Přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán.

431 028 MŽE 4 - MO Stříbro                                                                                               20 km 490 ha

Údolní nádrž Hracholusky. Od tělesa hráze údolní nádrže Hracholusky (ř. km 22,8) až k jezu pod parkem ve Stříbře (ř. km 45,2). K revíru patří část Úterského potoka od vtoku do nádrže až 100 m od nejvyššího vzdutí hladiny údolní nádrže - označeno tabulemi. Lov z loděk a zavážení nástrah je povoleno 100 m od hráze nádrže až k ústí potoka nad bývalým mlýnem u Floriána. Hlubinná přívlač je povolena. Přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán. Rybolov je zakázán z přístavišť lodní dopravy a ve vzdálenosti 30 m od nich. V prostoru oddílu vodního lyžování TJ SLAVOJ Plzeň na pravém břehu u kempu u hráze je v úseku cca 250 m sportovní rybolov zakázán - označeno tabulemi. Lov na bójku je zakázán s výjimkou těchto lokalit (vyznačeno tabulemi):

-        katastrální území Těchoděly (ř. km 23,5 - 24,1)

-        úsek od obce Hracholusky k zátoce pod Radostí (včetně zátoky)

-        úsek od ústí Lučního potoka až k ústí Žebráckého potoka (ř. km 27,0 - 28,6)

-        oblast u Rybářského domova, katastrální území Pňovany

-        levý břeh (ř. km 33,0) - zátoka Úterského potoka

-        pravý břeh proti zátoce Úterského potoka (ř. km 32,2 - 33,3)

-        pravý břeh proti areálu Škoda. Od ústí Sulislavského potoka k ústí Sitenského potoka od konce značené plavební dráhy (ř. km 40) až k jezu pod parkem ve Stříbře.

Upozornění: v úseku od Plynu k jezu u Pičmana je významné rybí trdliště (výtěr ryb probíhá obvykle od 16. 3 do 15. 6.), podle § 13 odst. 3 písm. i zák. 99/2004 Sb. (zákon o rybářství)  zde v době výtěru platí zákaz rybolovu.

431 029 MŽE 5 A - MO Stříbro                                                                                                8 km 24 ha

Přítok Berounky. Od jezu pod parkem ve Stříbře (ř. km 45,2) až po jez v Máchově údolí (Nový Mlýn - ř. km 51,5). Přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán.

431 030 MŽE 7 - MO Tachov                                                                                                 12 km 14 ha

Přítok Berounky. Od jezu v Kočově v k. ú. Ústí (ř. km 78,9) až k mostu u čistírny odpadních vod v Tachově (ř. km 90,9). Dále část Brtného potoka od vtoku do Mže v Oldřichově (ř. km 88,3) až po hráz rybníka Štrambád u Malého Rapotína (ř. km 2), odtud je potok součástí samostatného pstruhového revíru. Štika a okoun nemají na řece a potoce zákonnou míru a ulovené ryby nesmějí být vráceny zpět do vody.

431 031 MŽE 7 A - MO Tachov                                                                                                        14 ha

Revír tvoří nádrže:

Třískolupská

v k. ú.

Třískolupy

2,0 ha

Jadružská

 

Jadruž

0,6 ha

Vidonický

 

Strachovice

0,4 ha

Strážský (požární)

 

Stráž

1,2 ha

Hošťka Žďár

 

Hošťka

0,6 ha

Mýtská

 

Mýto

1,0 ha   - RMV

Pinka

 

Lhota

0,5 ha

Štrambád (Jirský)

 

Malý Rapotín

6,0 ha

Štika a okoun nemají na nádrži Štrambád zákonnou míru a ulovené ryby nesmějí být vráceny zpět do vody.

431 091 NÁDRŽ LOUŽE - MO Plzeň 3 eCity                                                                                   0,04 ha

Revír tvoří nádrž:

Louže

v k. ú.

Plzeň - Doubravka

0,04 ha.

Revír je RMV.

431 120 NÁDRŽ NA SOUTOKU - MO Toužim                                                                                        8 ha

Revír tvoří nádrž

Na soutoku

v k. ú.

Toužim

8 ha

Platí zákaz vjezdu na hráz nádrže a pozemky okolo rybníka mimo parkovací místa. Zákaz vstupu k výpustnímu zařízení.

431 086 NEJDECKÉ NÁDRŽE 1 - MO Nejdek                                                                                      12 ha

Revír tvoří nádrže:

Lesík

v k. ú.

Nejdek

10,6 ha

Bernov

 

Nejdek

1,2 ha

Žába

 

Nejdek

0,4 ha

Na nádrži Lesík je vyhlášena KNV Plzeň chráněná rybí oblast v délce 50 m od přítoku - sportovní rybolov zakázán.

431 032 OHŘE 12 - MO Karlovy Vary                                                                                     8 km 25 ha

Přítok Labe. Od silničního mostu ve Velichově (ř. km 154,5) až k jezu bývalé pily v obci Dubina (ř. km 162,6). K revíru patří levostranné přítoky a odstavená ramena. Lov z loděk povolen od silničního mostu ve Velichově až k jezu bývalé pily v obci Dubina mimo pískovnu Jakubov.

431 033 OHŘE 13 - MO Karlovy Vary                                                                                   15 km 73 ha

Přítok Labe. Od jezu bývalé pily v obci Dubina (ř. km 162,6) až k jezu u plynárny v Karlových Varech Tuhnicích (ř. km 178,3). K revíru patří úsek Chodovského potoka od jeho ústí do Ohře (ř. km 178,0) až ke vtoku Vlčího (Jimlíkovského) potoka pod Mírovou (ř. km 6). Lov z loděk povolen od jezu v Dubině až k jezu v Karlových Varech - Tuhnicích u plynárny. Z obecného zájmu je zákaz sportovního rybolovu v úseku od železničního mostu v Karlových Varech až k jezu pod tržnicí v Karlových Varech od 1. 1. do 16. 4. Ostatní části Chodovského potoka a přítoky revíru jsou chovné - sportovní rybolov zakázán.

431 034 OHŘE 13 A - MO Karlovy Vary                                                                                          22 ha

Revír tvoří nádrž:

Dalovice

PR 01

v k. ú.

Dalovice

0,4 ha

a propadliny:

Čankovská

PR 02

v k. ú.

Otovice

8,0 ha

Lagea

PR 03

 

Stará Role

2,0 ha

Rosnice

PR 04

 

 

1,5 ha

U nádraží

PR 05

 

 

0,5 ha

Kalná

PR 06

 

 

1,0 ha

Tašovice

PR 07

 

 

1,0 ha

Počerná

PR 08

 

 

1,0 ha

Pod Sedlecem

PR 09

 

 

1,0 ha

Dalovická

PR 10

 

 

1,0 ha

Otovická

PR 11

 

 

0,5 ha

Růžový vrch 1

PR 12

 

 

4,0 ha

Růžový vrch 2

PR 13

 

 

0,5 ha

Před započetím lovu je lovící povinen zapsat mimo data lovu a čísla revíru i číslo podrevír (PR).

431 035 OHŘE 14 - MO Karlovy Vary                                                                                     6 km 30 ha

Přítok Labe. Od jezu u plynárny v Karlových Varech (ř. km 178,3) až k bývalému starému mostu v Pionýrském (u samoty Svatoš - ř. km 185,0). Lov z loděk je povolen od jezu plynárny v Karlových Varech - Tuhnicích až k bývalému starému mostu v Pionýrském (Doubí u samoty Svatoš).

431 036 OHŘE 15 - MO Loket nad Ohří                                                                                 10 km 38 ha

Přítok Labe. Od bývalého silničního mostu v Pionýrském (samoty Svatoš - ř. km 185,0) až k lávce na Starém Sedle u Lokte nad Ohří (ř. km 196,3) včetně propadlin v k. ú. Loket, Nové Sedlo a mimo potok Čistá. Lov z loděk povolen. Na pravém břehu řeky Ohře v prostoru rybího přechodu platí v délce 50 m  zákaz sportovního rybolovu. Do rybářského revíru patří:

propadlina Malá Anna

v k. ú.

Nové Sedlo

1,2 ha

Loučky

 

Nové Sedlo

0,4 ha

Pískovny

 

Krásno

0,4 ha

431 099 OHŘE 15/R - MO Loket nad Ohří                                                                                         4 ha

Revír tvoří nádrž:

Nové Sedlo (Velká Anna)

v k. ú.

Nové Sedlo

4,10 ha

Revír je RMV.

 

431 037 OHŘE 16 - MO Sokolov                                                                                            22 km 74 ha

Přítok Labe. Od lávky ve Starém Sedle u Lokte nad Ohří (ř. km 196,3) až k jezu v Kynšperku nad Ohří (ř. km 218,6). K revíru patří i přilehlá ramena po celé délce toku. V obecném zájmu je zákaz sportovního rybolovu v úseku na pravém břehu řeky Ohře v délce 500 m při zařízení Českého rybářství Mariánské Lázně (ř. km 208,0) - označeno tabulemi. Lov ryb z loděk povolen. Potok Lobezský (ústí do Ohře na ř. km 203,0) je chovný - sportovní rybolov zakázán.

431 087 OHŘE 16 A - MO Sokolov                                                                                                   13 ha

Revír tvoří důlní propadliny, pískovny, nádrže a zatopené plochy:

Břízová I.

 

 

2,60 ha

Břízová II.

 

 

2,40 ha

Lví dvůr

 

 

2,30 ha

Kukla

 

 

0,90 ha

Svatavák

 

 

0,70 ha

Štikárna

 

 

0,70 ha

Na výše uvedené důlní propadliny je povolen vstup pouze na vlastní nebezpečí jedině držitelům platné povolenky na tento revír. Osobám mladším 18 let je vstup povolen jen v doprovodu osoby starší 18 let.

Vjezd motorovým vozidlem je povolen pouze k propadlinám Břízová I., Břízová II. a Lví dvůr výhradně po vyznačené cestě a s povolením k vjezdu vydaným vedoucím sekce Lomnice divize Západ, Sokolovská uhelná, a.s.

Rovný

 

 

0,50 ha

Hladový

 

 

0,50 ha

Nádrž Mezirolská

 

 

1,40 ha

Ranžírák u Citic

 

 

0,40 ha

Pískovna Hlavno

 

 

0,40 ha

431 038 OHŘE 17 - MO Kynšperk nad Ohří                                                                          7,3 km 25 ha

Přítok Labe. Od jezu v Kynšperku nad Ohří (ř. km 218,6) až k silničnímu mostu v obci Nebanice (ř. km 225,9) mimo Libocký a Kynžvartský potok a říčku Odravu na ř. km 214,0.

Na celém revíru je povolen lov z loděk.

Přítoky do revíru nepatří, tvoří samostatný pstruhový revír.

431 100 OHŘE 17/R - MO Kynšperk nad Ohří                                                                                   2 ha

Revír tvoří:

Malé Pleso

v k. ú.

Kynšperk nad Ohří

0,80 ha

Slepé rameno Ohře, sousedící s Malým Plesem

1,25 ha

431 039 OHŘE 18 - MO Cheb                                                                                                14 km 20 ha

Přítok Labe. Od silničního mostu obce Nebanice (ř. km 225,9) až k tělesu hráze nádrže Skalka v Chebu (ř. km 242,6), mimo potok Krapický (ř. km 236,0). K revíru patří nádrže:

Starý rybník

v k. ú.

Starý rybník

2,0 ha

Slimák

 

Velký Luh

2,0 ha

Cézar

 

Velký Luh

1,0 ha

Šmatovka

 

Velký Luh

1,0 ha

Vojtanovský

 

Vojtanov

0,5 ha

tůně Kateřina

 

Nový Drahov

0,6 ha

V obecném zájmu je zákaz sportovního rybolovu pod hrází nádrže Skalka po obou březích až k tabuli označující majetek Povodí Ohře. Dále je zákaz vstupu a rybolovu v prostoru vodohospodářského díla vodní elektrárny Mlýnská v Chebu pod hradem (objekt Povodí Ohře, který zahrnuje oba jezy - Hradební a Vyrovnávací, přívodní a odpadní kanál a ostrov tvořený těmito kanály a řekou Ohře). Součástí revíru je potok Plesná od vtoku do Ohře (ř. km 226,6) až k soutoku s Lubským potokem (Lubinka) na ř. km 13,3. Od této hranice až k pramenům je Plesná samostatným pstruhovým revírem. Jeho přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán.

431 101 OHŘE 18/R - MO Cheb                                                                                                       12 ha

Revír tvoří nádrže:

Titěrák

v k. ú.

Vackov

3,5 ha   - RMV

Propadliny

 

Skalná-Křižovatka

5,0 ha   - RMV

Kytarárna

 

Luby

1,5 ha   - RMV

Ovčín

 

Házlov

2,0 ha

Kovo

 

Házlov

0,3 ha

431 040 OHŘE 19 - MO Cheb                                                                                              14 km 340 ha

Údolní nádrž Skalka. Přítok Labe. Od tělesa hráze údolní nádrže Skalka v Chebu (ř. km 242,6) až ke státní hranici se SRN (ř. km 254). Lov z loděk je povolen od 16. 6. do 31. 12. Zavážení nástrah je povoleno celoročně. Podle rozhodnutí KHES a MZVž ČR platí zákaz konzumace dravých ryb. Hlubinná přívlač je povolena.

V obecném zájmu je zákaz sportovního rybolovu:

-        v prostoru ohraničeném tabulemi, kam je přístup zakázán,

-        v místech, vyhrazených pro veřejné koupaliště,

-        na přítocích Skalky - řekách Ohři a Reslavě od státní hranice se SRN a po obou březích Skalky v prostoru ohraničeném finským dvojdomkem na levém břehu Skalky, pilíři bývalého mostu přes Ohři a okrajem lesíka na pravém břehu Skalky (území přírodní rezervace Rathsam a chráněná rybí oblast).

Dále je zákaz rybolovu po obou březích do vzdálenosti 100 m od tělesa hráze, vyznačeno tabulemi.

431 041 OTAVA 5 A - MO Horažďovice                                                                               11 km 32 ha

Přítok Vltavy. Od jezu mlýna v Horním Poříčí (ř. km 65,3) až ke vtoku mlýnského náhonu do Otavy v Horažďovicích Zářečí (ř. km 74,0). Dále mlýnský náhon v Zářečí ke vtoku Mlýnského (Maloborského) potoka. K revíru patří Mlýnský (Maloborský) potok až k rybníku Zmrzlík a Veřechovský (Kozlovský) potok k obci Veřechov. Veřechovský (Kozlovský) potok je chovný - sportovní rybolov zakázán.

Lov z loděk povolen na hlavním toku Otavy v úseku od jezu mlýna v Horním Poříčí až k jezu na Lipkách. Na nádržích je zákaz lovu přívlačí.

431 102 OTAVA 5 A/R - MO Horažďovice                                                                                        1 ha

Revír tvoří nádrže:

Prácheňský

v k. ú.

Velké Hydčice

0,8 ha

Malé Hydčice

 

Malé Hydčice

0,4 ha

Celý revír je RMV.

431 042 RADBUZA 1 A - MO Plzeň 1                                                                                     14 km 13 ha

Přítok Berounky. Od soutoku se Mží v Plzni (ř. km 0,0) až k jezu u Bártova mlýna (Strážná) pod Dobřany (ř. km 17,5). Zákaz sportovního rybolovu v I. ochranném pásmu vodárny - území označeno tabulemi. K revíru nepatří nádrž Litice (České Údolí - ř. km 6,9 - 11,8), která tvoří samostatný revír.

431 043 RADBUZA 1 B - MO Plzeň 1                                                                                     4 km 116 ha

Přítok Berounky. Údolní nádrž Litice (České Údolí). Od tělesa hráze údolní nádrže Litice (ř. km 6,9) až k jezu v Liticích (ř. km 11,8). Zákaz sportovního rybolovu v I. ochranném pásmu vodárny - území označeno tabulemi. V obecném zájmu je zákaz sportovního rybolovu ve vývařišti pod hrází údolní nádrže Litice - označeno tabulemi. Chráněná rybí oblast je vyhlášena rozhodnutím ZčKNV - OVLHZ č.j. 1078/82 v zátoce na přítoku Lučního (Sulkovského) potoka za železniční tratí Plzeň - Klatovy a silnice Valcha - Litice - 0,5 ha - sportovní rybolov zakázán. Na pravém břehu pod Liticemi je ze zahrad oplocených až k vodě v úseku cca 300 m sportovní rybolov zakázán.

431 044 RADBUZA 1 C - MO Líně                                                                                                       4 ha

Revír tvoří nádrže:

Odval

v k. ú.

Zbůch

2,50 ha

Hořejší

 

Zbůch

0,60 ha

vodní nádrž

 

Zbůch

0,18 ha

koupaliště

 

Zbůch

0,68 ha

431 103 RADBUZA 1 C/R - MO Líně                                                                                             3,75 ha

Revír tvoří:

Okružinka (U křížků)

v k. ú.

Líně

3,75 ha

Revír je RMV.

431 045 RADBUZA 2 - MO Dobřany                                                                                      10 km 12 ha

Přítok Berounky. Od jezu Bártova mlýna (Strážná) pod Dobřany (ř. km 17,5) až k jezu mlýna ve Vodním Újezdě (ř. km 26,7).

Sportovní rybolov zakázán v I. ochranném pásmu vodárny pro město Dobřany na obou březích - označeno tabulemi.

431 104 RADBUZA 2/R - MO Dobřany                                                                                              1 ha

Revír tvoří nádrž:

Židovák

v k. ú.

Chlumčany

1,0 ha

Revír je RMV.

431 046 RADBUZA 3 - MO Stod                                                                                            15 km 19 ha

Přítok Berounky. Od jezu ve Vodním Újezdě (ř. km 26,7) až k jezu v Hradci u Stoda (ř. km 39,9). V obecném zájmu je zakázán sportovní rybolov z obou břehů náhonu v Chotěšově v úseku 300 m od mostu proti proudu.

431 105 RADBUZA 3/R - MO Stod                                                                                                    1 ha

Revír tvoří:

hliniště a vodní nádrž

 

 

 

U cihelny

v k. ú.

Stod

0,60 ha

zatopený lom

 

Hradec

0,78 ha

Celý revír je RMV.

431 047 RADBUZA 4 - MO Holýšov                                                                                       10 km 12 ha

Přítok Berounky. Od jezu mlýna v Hradci u Stodu (ř. km 39,9) až k jezu mlýna v Ohůčově (ř. km 50,4). Potok Hořima tvoří samostatný revír.

431 048 RADBUZA 3 A - MO Stod                                                                                                   30 ha

Revír tvoří propadlina:

Velká Pinka

v k. ú.

Mantov

30,00 ha

Lov z loděk povolen. Loďky trvale ponechané na revíru je povoleno ponechat pouze na kotvišti k tomu určeném MO ČRS Stod. Nejvyšší počet loděk je 50 a musí být označeny evidenčními čísly.

431 106 RADBUZA 3 A/R - MO Stod                                                                                                 2 ha

Revír je tvořen:

Kachňárna Losiná

v k. ú.

Losiná

0,65 ha

Šindlerák

 

Mantov

0,96 ha

Celý revír je RMV.

431 049 RADBUZA 5 - MO Staňkov                                                                                      12 km 16 ha

Přítok Berounky. Od jezu mlýna v Ohůčově (ř. km 50,4) až k jezu mlýna Semošice (ř. km 62,6). K revíru patří úsek potoka Zubřina od ústí do Radbuzy (ř. km 53,7) až k jezu mlýna v Pasece u Hlohové (ř. km 1,3).

K revíru patří všechny přítoky mimo tzv. Vartovy tůně u jezu v Křenovech. V obecném zájmu je zakázán sportovní rybolov na levém břehu řeky ve Staňkově v úseku 50 m nad a 30 m pod jezem u Malého mlýna.

431 107 RADBUZA 5/R - MO Staňkov                                                                                               1 ha

Revír tvoří nádrž:

Čermná

v k. ú.

Čermná

1,17 ha

Revír je RMV.

431 050 RADBUZA 6 - MO Horšovský Týn                                                                            13 km 14 ha

Přítok Berounky. Od jezu Semošice (ř. km 62,6) až k jezu ve Svinné (ř. km 78,5). Z pozemků ohrazených až k vodě v Horšovském Týně je sportovní rybolov zakázán.

431 051 RADBUZA 6 A - MO Horšovský Týn                                                                                     6 ha

Revír tvoří rybářské právo na nádrži:

            V Podháji bez přítoků     6,00 ha

Na nádrži V Podhájí je v obecném zájmu zákaz sportovního rybolovu v prostoru hráze nádrže, vyhrazených pláží a stanového tábora od 15. 5. do 15. 9. Na revíru platí zákaz vnadění a používání krmítek.

431 108 RADBUZA 6 A/R - MO Horšovský Týn                                                                                 2 ha

Revír tvoří nádrže:

Zeťák

v k. ú.

Horní Podlesí

1,50 ha

Zámecký rybník

 

Horšovský Týn

0,49 ha

Celý revír je RMV.

431 052 RADBUZA 7 - MO Bělá nad Radbuzou                                                                       13 km 6 ha

Přítok Berounky. Od jezu mlýna ve Svinné (ř. km 78,5) až k jezu pod železničním mostem v Bělé nad Radbuzou (ř. km 95,2).

K revíru patří náhon na MVE Hoštětice. 100 m nad MVE je sportovní rybolov zakázán - označeno tabulemi.

Přítoky do revíru nepatří.

431 109 RADBUZA 7/R - MO Bělá nad Radbuzou                                                                             1 ha

Revír tvoří nádrž:

Bělský

v k. ú.

Bělá nad Radbuzou

0,6 ha

Revír je RMV.

431 053 RADNICKÝ POTOK 1 - MO Radnice                                                                                    0,2 ha

Revír tvoří nádrž:

Chomelná

v k. ú.

Prostřední Chomle

0,2 ha

431 110 RADNICKÝ POTOK 1/R - MO Radnice                                                                                0,3 ha

Revír tvoří nádrž:

Chomelná

v k. ú.

Dolní Chomle

0,3 ha

Revír je RMV.

431 083 RADNICKÝ POTOK 2 - MO Radnice

Revír je zrušen.

431 054 STARÝ POTOK 1 - MO Kdyně                                                                                     13 km 3 ha

Přítok Zubřiny. Revír tvoří Záhořanský (Starý) potok od ústí do Zubřiny u Radonic (ř. km 17,9) až k pramenům. Nádrž Bílka (Novodvorský rybník) tvoří samostatný revír. Rybolov je zakázán v úseku 50 m pod hrází nádrže Bílka v k. ú. Kout a v úseku na pravém břehu (ve směru toku) mezi silničními mosty v obci Záhořany a ve slepém rameni nad nádrží Bílka v délce 400 m. Všechny přítoky a úsek od Elitexu Kdyně v k. ú. Kdyně (ř. km 10,0) až k pramenům jsou chovné - sportovní rybolov zakázán.

431 111 STARÝ POTOK 1/R - MO Kdyně                                                                                           1 ha

Revír tvoří náhon mlýna Husmanka od stavidel mlýna až k mostu u začátku obce Záhořany a nádrž:

Údolí hvězd

v k. ú.

Oprechtice

0,75 ha

Celý revír je RMV.

431 055 STARÝ POTOK 2 - MO Kdyně                                                                                             11 ha

Přítok Zubřiny - Radbuzy - Mže - Berounky. Revír tvoří nádrž:

Bílka (Novodvorský rybník)

v k. ú.

Kout na Šumavě

11,0 ha

Vyhlášená chráněná rybí oblast je na nádrži Bílka 150 m v jižní části nádrže - označeno tabulemi - sportovní rybolov zakázán (ZčKNV č. j. VLHZ 1422/79, 2042/79 Hř.).

431 056 STŘELA 2 - MO Plasy                                                                                                        1,2 ha

Přítok Berounky. Revír tvoří nádrž:

V luhu  

v k. ú.

Obora

1,2 ha

431 057 STŘELA 4 - MO Manětín                                                                                                      1 ha

Přítok Berounky. Revír tvoří nádrž:

Nad nádražím

v k. ú.

Chýše

0,5 ha

431 112 STŘELA 4/R - MO Manětín                                                                                                  1 ha

Revír tvoří:

koupaliště Pod Bušem

v k. ú.

Podštěly

0,7 ha

Revír je RMV.

431 058 STŘELA 6 - MO Toužim                                                                                                        4 ha

Přítok Berounky. Revír tvoří rybářské právo na nádržích:

Kosmová

v k. ú.

Kosmová

2,8 ha

Rybník Bezvěrov

 

Bezvěrov

1,0 ha

Krásné údolí

 

Údolí

0,2 ha

431 059 TEPLÁ 2 - MO Karlovy Vary                                                                                      3 km 20 ha

Přítok Ohře. Revír tvoří údolní nádrž Březová. Lov nežádoucích ryb v tomto revíru (štika, okoun, tloušť) není omezen nejmenší zákonnou mírou. Tyto ulovené ryby nesmí být vráceny zpět do vody (rozhodnutí ZčKNV č.j. Zem. 2122/75 ze dne 2. 9. 1975). Přítok přehrady je součástí pstruhového revíru Teplá 1 - označeno tabulemi.

431 060 TEPLÁ 5 - MO Teplá                                                                                                           10 ha

Přítok Ohře. Revír tvoří nádrže:

Sladový

v k. ú.

Teplá

6,10 ha

- sportovní rybolov je zakázán z ostrůvku a východní části rybníka v prostoru bažinatého terénu a pobřežních porostů - označeno tabulemi

Štenská

 

Heřmanov

3,60 ha

 

431 113 TEPLÁ 5/R - MO Teplá                                                                                                         1 ha

Revír tvoří nádrž:

FEVA

v k. ú.

Teplá

0,72 ha

Revír je RMV.

431 061 TOČNICKÝ POTOK 1 - MO Klatovy                                                                              10 km 3 ha

Přítok Úhlavy. Od ústí do Úhlavy (ř. km 50,7) až k pramenům včetně Předslavského potoka (ř. km 5,8) a všech přítoků. Od vtoku do Vícenického rybníka (ř. km 4,2) až k pramenům se všemi přítoky je potok chovný - sportovní rybolov zakázán.

431 062 TŘEMOŠENKA 1 - MO Třemošná                                                                              40 km 12 ha

Přítok Berounky. Od ústí do Berounky u Kaceřova (ř. km 11,2) až k silničnímu mostu v obci Nevřeň (ř. km 23). K revíru patří část potoka Bělá od vtoku do Třemošenky (ř. km 13,9) až k silničnímu mostu v Horní Bříze (ř. km 3,3). K revíru patří nádrž:

Oprám

v k. ú.

Zruč

2,0 ha

Zákaz vjezdu motorových vozidel na louku při pravém břehu rybníka Hroznata (soukromý pozemek). Chráněná rybí oblast je na rybníku Hroznata u přítoku v délce 70 m od původního vtoku směrem k příjezdové komunikaci - označeno tabulemi - sportovní rybolov zakázán. Přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán. Horní část Třemošenky a potoka Bělá od uvedených hranic až k pramenům jsou pstruhové revíry.

431 114 TŘEMOŠENKA 1/R - MO Třemošná                                                                                   4,8 ha

Revír tvoří nádrže:

Hroznata

v k. ú.

Podmokly

4,0 ha

Rybník

 

Česká Bříza

0,8 ha

Celý revír je RMV.

431 063 TŘEMOŠENKA 2 - MO Třemošná                                                                                         10 ha

Přítok Berounky. Rybářský revír tvoří rybářské právo na nádrži Vísky (Hamr) - 10 ha - u obce Trnová od hráze až ke stavidlu na potoce Bělá. V obecném zájmu je zákaz sportovního rybolovu v místech vyhrazených ke koupání - označeno tabulemi. Chráněná rybí oblast je v prostoru od lesa k přítoku do nádrže - sportovní rybolov zakázán - označeno tabulemi (rozhodnutí ZčKNV č.j. VLHZ 410/81 - 16. 2. 1981).

431 064 ÚHLAVA 1 - MO Plzeň 1                                                                                          14 km 20 ha

Přítok Radbuzy. Od ústí do Radbuzy (ř. km 4,7) až k mostu státní silnice Plzeň - Čižice ve Štěnovicích (ř. km 13,8). Zákaz sportovního rybolovu v prvním ochranném pásmu vodárny, které je označeno tabulemi. Na levém břehu je podél rybníka Zámostí, od dřevěného mostu asi 150 m po vodě, sportovní rybolov zakázán. Přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán.

431 065 ÚHLAVA 2 - MO Štěnovice                                                                                      10 km 23 ha

Přítok Radbuzy. Od mostu státní silnice Plzeň - Čižice (u konce obory ve Štěnovicích - ř. km 13,8) až k jezu mlýna v Lišicích (ř. km 25,1). Přítok Borecký je chovný - sportovní rybolov zakázán. K revíru patří propadliny vzniklé těžbou:

Borek Nebilovský I

v k. ú.

Borek Nebilovský

0,50 ha

Borek Nebilovský II

 

Borek Nebilovský

0,50 ha

Borek Nebilovský III

 

Borek Nebilovský

0,30 ha

Jezírko

 

Štěnovice

0,40 ha

Šíp

 

Štěnovice

1,00 ha

Zbuzany I

 

Čižice

0,25 ha

Zbuzany II

 

Čižice

0,10 ha

dvě tůně u Lišic

 

Lišice

0,30 ha

Z obecného zájmu není povolen přístup a sportovní rybolov v prostoru pravého břehu mlýnské strouhy ve Štěnovicích (vyznačeno tabulemi). V Čižicích je sportovní rybolov zakázán na obou březích řeky z kamenné navigace mostového tělesa.

431 066 ÚHLAVA 3 - MO Přeštice                                                                                        11 km 14 ha

Přítok Radbuzy, Berounky. Od jezu mlýna v Lišicích (ř. km 25,1) až k jezu mlýna v Lužanech (ř. km 36,6). K revíru patří úsek Zlatého potoka od ústí do Úhlavy (ř. km 34,0) až k silničnímu mostu v Příchovicích (ř. km 0,5). V obecném zájmu je zákaz sportovního rybolovu na levém břehu Úhlavy od jezu mlýna v Lužanech (ř. km 36,6) až k silničnímu mostu v Lužanech (ř. km 36,2).

431 067 ÚHLAVA 4 - MO Přeštice                                                                                          8 km 12 ha

Přítok Radbuzy. Od jezu mlýna v Lužanech (ř. km 36,6) až k jezu v Červeném Poříčí (ř. km 43,8). K revíru patří tůň 0,04 ha v k. ú. Jíno (na levém břehu, cca 100 m nad sklopným jezem u obce Jíno). V obecném zájmu je zákaz sportovního rybolovu na pravém břehu nad obcí Nezdice od první chaty pod mlýnem Borovy (ř. km 40,8) až k mostu nad mlýnem. Dále po obou březích toku Úhlavy v rezervaci státního zámku Lužany - označeno tabulemi.

431 068 ÚHLAVA 5 - MO Klatovy                                                                                         14 km 13 ha

Přítok Radbuzy. Od jezu mlýna Červené Poříčí (ř. km 43,8) až k jezu mlýna Malá strana ve Svrčovci (ř. km 60,2). Potok Třebicinský je chovný - sportovní rybolov zakázán. Přítoky Poleňka a Točnický potok do revíru nepatří, tvoří samostatné revíry.

431 068/R ÚHLAVA 5/R - MO Klatovy                                                                                             1 ha

Revír tvoří tůně o výměře 0,7 ha: Červenopoříčská, Švihovská, Pod hrádkem, Dolanská, Svrčovská, Husinská a Matějova.

Celý revír je RMV.

431 069 ÚHLAVA 6 - MO Klatovy                                                                                         12 km 12 ha

Přítok Radbuzy. Od jezu mlýna Malá strana ve Svrčovci (ř. km 60,2) až k jezu mlýna v Dolní Lhotě (ř. km 70,9).

Přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán. Přítok Drnový potok tvoří samostatný revír.

431 069/R ÚHLAVA 6/R - MO Klatovy                                                                                          1,2 ha

Revír tvoří tůně o výměře 1,2 ha: Šmidrkalova tůň nad lázněmi v k. ú. Klatovy, Příhodova tůň v Beňovech, Valentova tůň v Poborovicích, Wienerova tůň v Poborovicích, Rohozenská tůň a zatopené lomy v k. ú. Klatovy o celkové ploše 1,8 ha a rybník Sadský v k. ú. Strážov 0,1 ha.

Celý revír je RMV.

431 070 ÚHLAVKA 1 - MO Stříbro                                                                                        22 km 13 ha

Přítok Mže. Od vtoku do Mže ve Stříbře (ř. km 46,9) až k pramenům. Potoky Výrovský (ř. km 11,9) a Žďárský (od samoty Žďár pod lokalitou Březovka - ř. km 4,7) s přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán.

431 071 ÚSLAVA 1 - MO Plzeň 1                                                                                          14 km 20 ha

Přítok Berounky. Od vtoku do Berounky v Plzni u sv. Jiří (ř. km 136,0) až k jezu Kesslova mlýna ve Starém Plzenci (ř. km 15,2). Zákaz sportovního rybolovu z oplocených pozemků na pravém břehu, nad jezem v Koterově v délce cca 300 m a z ostrova pod mlýnem v Koterově. Přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán.

431 072 ÚSLAVA 2 - MO Šťáhlavy                                                                                       15 km 11 ha

Přítok Berounky. Od jezu Kesslova mlýna ve Starém Plzenci (ř. km 15,2) až k jezu v Žákavě (ř. km 28,2) včetně náhonu od Žákavského jezu do Nezvěstic. K revíru patří nádrž:

Vítěz

v k. ú.

Tymákov

0,3 ha

Potok Kornatický (Měšenský) je voda pstruhová, ostatní přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán.

431 073 ÚSLAVA 2 A - MO Šťáhlavy                                                                                              10 ha

Přítok Berounky. Revír tvoří rybářské právo na nádržích:

Starý a Nový

v k. ú.

Starý Plzenec

10,0 ha

V prostoru od přítoků do rybníka na pravém břehu zákaz lovu ryb - vyznačeno tabulemi (chráněná rybí oblast - ZčKNV č.j. VLHZ 534/88-210/1). Na Starém rybníce je vyhlášena přírodní rezervace - sportovní rybolov zakázán.

Celý revír je RMV.

431 074 ÚSLAVA 3 - MO Blovice                                                                                           11 km 10 ha

Přítok Berounky. Od jezu mlýna v Žákavě (ř. km 28,2) až k jezu koupaliště ve Vlčicích (ř. km 38,9), včetně náhonu ve Vlčicích. Do revíru nepatří náhon od Žákavského jezu do Nezvěstic.

431 075 ÚSLAVA 3 A - MO Blovice                                                                                                    3 ha

Revír tvoří rybářské právo na nádrži Cecina 2,8 ha - RMV. Část potoka Cecina od vtoku do Úslavy (ř. km 36,7) k hrázi nádrže je chovná - sportovní rybolov zakázán.

431 076 ÚSLAVA 4 - MO Ždírec                                                                                              8 km 10 ha

Přítok Mže - Berounky. Od jezu koupaliště ve Vlčicích (ř. km 38,9) až k jezu Železný Hamr u Srb (ř. km 46,7), osada Vilémov včetně tůně staré řeky, mimo potok Přešínský.

Úsek od Urbanovic jezu pod Smederovem proti proudu až k druhé lávce přes řeku (Pod chmelnicemi) - RMV.

431 077 ÚSLAVA 5 - MO Nepomuk                                                                                         18 km 8 ha

Přítok Mže - Berounky. Od jezu mlýna Železný Hamr v k. ú. Srby (ř. km 46,7), osada Vilémov až k hrázi Žinkovského rybníka Labuť (ř. km 65,8).

Všechny přítoky revíru jsou chovné - sportovní rybolov zakázán.

431 116 ÚSLAVA 5/R - MO Nepomuk                                                                                                3 ha

Revír tvoří nádrž:

Klášterská

v k. ú.

Klášter 

3,0 ha

Revír je RMV.

431 078 ÚTERSKÝ POTOK 2, 3 - MO Plzeň 1                                                                                       3 ha

Přítok Mže - Berounky. Revír tvoří rybářské právo na nádržích:

Úterský potok 2

 

 

 

Plánský

v k. ú.

Krsy

 

U Líchova

 

Krsy

 

Holá

 

Krsy

 

Polínka

 

Polínka

1,0 ha

Úterský potok 3

 

 

 

Návesní

 

Blažim

1,0 ha

431 085 ÚTERSKÝ POTOK 4 - MO Stříbro                                                                                           3 ha

Revír tvoří rybník Úterský velký a Úterský spodní v k. ú. Úterý - RMV.

431 079 VERNEŘOVSKÝ (HALŠTROVSKÝ) POTOK 1 - MO Aš                                                              6 ha

Revír tvoří:

propadlina Hliniště

v k. ú.

Mokřiny u Aše

2,50 ha

nádrž Ohražený

 

Kamenná osada

1,00 ha

nádrž Vernéřov

 

Vernéřov

2,25 ha

431 119 ZATOPENÝ DŮL MICHAL - MO Sokolov                                                                               32 ha

Revír tvoří:

            zatopený důl Michal       v k. ú.   Vítkov u Sokolova                      32 ha

Na revíru platí zákaz lovu štiky, candáta a sumce a zároveň platí zákaz lovu přívlačí, muškařením a zákaz lovu na živou a mrtvou rybku až do 31. 12. 2005. Trvale platí zákaz vnadění a používání krmítek. Na revíru  je zrušena lovná míra kapra (rozhodnutí KÚ Karlovarského kraje č. j. 2439/ZZ/RO/SP/04).  Kapr a všechny druhy cejnů nesmí být po ulovení vráceny zpět do revíru.

Zákaz lovu ryb platí:

            v oploceném areálu koupaliště Michal, s. r. o.,

            200 m od přítoku z Lobezského potoka,

            100 m  od výpustního zařízení.

431 080 ZBIROŽSKÝ POTOK 2 - MO Zbiroh                                                                                         2 ha

Revír tvoří rybářské právo na nádrži Lepenkárenský (bývalý rybník Kravák) v k. ú. Zbiroh 2,0 ha. Z obecného zájmu je zákaz sportovního rybolovu z hráze nádrže. Chráněná rybí oblast je označena tabulemi - sportovní rybolov zakázán.

431 081 ZUBŘINA 1 A - MO Domažlice                                                                                    16 km 5 ha

Přítok Radbuzy. Od jezu mlýna Pasecký pod Osvračínem (ř. km 2,5) až k mostu u čistírny odpadních vod podniku CHVAK Domažlice (ř. km 22,7). Součástí revíru jsou všechny přítoky s výjimkou potoka Starý (ř. km 17,8).

431 082 ZUBŘINA 2 A - MO Domažlice                                                                                              2 ha

Revír tvoří rybářské právo na retenčních nádržích a propadlinách v okolí Domažlic:

            nádrž Jezero     v k. ú.   Domažlice         1,4 ha

            Chrastavice                   Chrastavice       0,5 ha

431 117 ZUBŘINA 2 A/R - MO Domažlice                                                                                       2,6 ha

Revír tvoří nádrž:

            U tří vrb            v k. ú.   Domažlice         2,6 ha

Revír je RMV.

431 200 ODRAVA 1 - údolní nádrž Jesenice - ČR Mariánské Lázně                                             740 ha

Od hráze údolní nádrže až ke státní hranici. Přítoky do revíru nepatří. Lov z loděk je povolen od 16. 6. do 31. 12. Zavážení nástrah je povoleno celoročně. Maréna je hájena od 1. listopadu do 31. ledna včetně. Hlubinná přívlač je povolena.

 

Lov ryb je v obecném zájmu zakázán:

-        od hráze do vzdálenosti 100 m po obou březích a od nového mostu silnice Podhrad - Lipová ke státní hranici

-        na pravém břehu od hráze 100 m podél sesuvného území (označeno tabulemi) až k zátoce zemědělských staveb Cheb

-        z pevných i plovoucích přístavišť a zařízení veřejné lodní dopravy

-        100 m od přístaviště jachetního oddílu Cheb

-        50 m v okruhu od zařízení Českého rybářství Mariánské Lázně a v celé Jesenické zátoce a přilehlém hospodářském prostoru, označeném bójemi, který je vyhrazen pro chovné účely

-        v prostoru ohraničeném tabulemi, kam je přístup v obecném zájmu zakázán

-        v místech vymezených pro hospodářskou těžbu ryb.

 

Chráněné oblasti jsou vyznačeny tabulemi. Lov ryb v těchto místech nesmí být prováděn až do vzdálenosti 100 m kolmo od břehu.

 

Přechodně chráněná plocha „Malá Jesenice“ je rozhodnutím OkÚ Cheb č.j. ŽP/2275-543/98 vyhlášena v zátoce v přítokové části ÚN Jesenice, a to od silničního mostu silnice Podhrad - Lipová až po hraniční čáru zátoky - vyznačeno tabulemi. Do uvedené oblasti platí v období hnízdění chráněných druhů ptactva t.j. od 1. 3. do 30. 6. zákaz vstupu a zároveň i zákaz sportovního rybolovu.

481 501 VLTAVA 16 – 19, údolní nádrž Orlík - RADA ČRS                                           55,5 km 2 300 ha

                       

Od hráze údolní nádrže Orlík až k jezu Kořensko na říčním kilometru (řkm.) 200,41 km.

K revíru dále patří:

Otava až k jezu Topinkova mlýna v k. ú. Vrcovice na řkm. 19,200 km.

Lomnice po soutok se Skalicí.

Hrejkovický a Jetětický potok až k hraničním tabulím v blízkosti jejich vtoku do údolní nádrže.

Ostatní přítoky jsou chráněnou rybí oblastí, lov ryb zakázán.

Na revíru je lov ryb zakázán:

–       z pevných i plovoucích přístavišť a ze zařízení veřejné lodní dopravy,

–       na levém břehu Otavy pod osadou Štědronín od 5,200 do 5,400 řkm. Vyznačeno bójemi a tabulemi,

–       na levém břehu Vltavy z loďky i ze břehu na řkm. 155,7 v Barrandovské zátoce. V prostoru přístavu vyznačeném plavebními znaky v období od 1. 4. do 31. 10. jsou úseky zákazu vyznačeny tabulemi.

Lov ryb z loděk a zavážení nástrah povoleno.

Hlubinná přívlač je povolena pouze z rybářské loďky, poháněné lidskou silou (vesla).

Je zakázáno používat k lovu vábniček a bójí označujících krmná místa.